Wypadki w kuchni

WYPADKI W KUCHNI

Każdej osoba, która odniosła obrażenia w wypadku w kuchni może ubiegać się o odszkodowanie. Kuchnia jest stanowiskiem pracy o wielu różnych źródłach zagrożenia. W godzinach szczytu to zagrożenie jest dodatkowo potęgowane przez czynnik czasu. Ruch, stres i wykonywanie wielu czynności naraz – w takich warunkach nie trudno o wypadek!

Redukcja zagrożeń, o której mowa w przepisach BHP, wiąże się z zapewnieniem najwyższego możliwego bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy. Jednak niewiele zagrożeń można całkowicie wyeliminować, gdyż bezpośrednio łączą się z procesami technologicznymi np. urządzenia stosowane w kuchni stanowią pewne zagrożenie, ale służą do przyrządzania dań – bez nich nie można wykonywać swojej pracy. Ryzyko wystąpienia wypadku istnieje zawsze.

Jak się okazuje bardzo ważnym aspektem zapobiegającym wypadkom w kuchni są szkolenia pracowników. Dzięki nim zaznajamiamy się z urządzeniami i maszynami kuchennymi. Przeprowadzenie takich szkoleń jest obowiązkiem pracodawcy, i jeśli się z niego nie wywiązał lub zrobił to nieodpowiednio, co doprowadziło do sytuacji wypadkowej, to jest to jak najbardziej podstawa do roszczeń o odszkodowanie.

Do najczęstszych rodzajów wypadków w kuchni:

  • Poślizgnięcia oraz potknięcia na mokrej lub tłustej podłodze
  • Potknięcia na nierównej podłodze, progach
  • Przeszkody na podłodze
  • Skaleczenia i rany kłute spowodowane rozbiciem się szklanki, innych naczyń oraz posługiwaniem się narzędziami ostrymi jak np. nóż, inne ostrza
  • Oparzenia spowodowane wodą, olejem bądź substancjami żrącymi.

Nasza kadra prawnicza z przyjemnością pomogą Państwu ocenić sytuację, i wskażą odpowiedni kierunek w celu uzyskania należnego odszkodowania.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE