Wypadek na budowie

WYPADEK NA BUDOWIE

Prace na budowie są pełne zagrożeń zdrowia i życia człowieka. Częstą przyczyną wypadków jest nie stosowanie się do zasad BHP.

Zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony podczas pracy na budowie jest obowiązkiem pracodawcy. Przed rozpoczęciem prac Państwa przełożony ma obowiązek upewnić się, że wiele przepisów BHP jest spełnione, zapewnić odpowiednie wyposażenie zabezpieczające i upewnić się, że mają Państwo aktualne szkolenie.

W przypadku, w którym doznali Państwo jakichkolwiek obrażeń w wyniku wypadku na budowie mogą Państwo dochodzić odszkodowania. Niestety charakter pracy sprawia, że często wypadki tego rodzaju niosą ze sobą przykre konsekwencje. Wystarczy jedna sytuacja, by stali się Państwo niezdolni do pracy. Nasza kancelaria pomoże Państwu ubiegać się o odszkodowanie związane z utratą zarobków i kosztom poniesionym w wyniku wypadku.

Nasi wykwalifikowani pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i inne dręczące kwestie czy nurtujące sprawy. Wystarczy się skontaktować z naszą kancelarią.

PAMIĘTAJ! Brytyjskie prawo zakłada, że wszyscy pracodawcy, w tym również w branży budowlanej, powinni posiadać aktualne ubezpieczenie na pokrycie kosztów wypadków. Jeżeli złożysz wniosek o odszkodowanie, to kwota zostanie wypłacona właśnie z tego ubezpieczenia, a nie z kieszeni pracodawcy.

Do najczęstszych urazów i rodzajów wypadków na budowie należą:

  • Kontuzje spowodowane wadliwym sprzętem
  • Wypadki na rusztowaniach; uszkodzone bądź źle zabezpieczone rusztowania; upadek zwysokości; naruszona konstrukcja
  • Upadek z dachu
  • Porażenia prądem elektrycznym spowodowane wadliwym sprzętem
  • Urazy spowodowane podnoszeniem nadmiernie ciężkich materiałów
  • Praca z materiałami bezpośrednio niebezpiecznymi dla zdrowia
  • Spadające materiały budowlane i inne: cegły, dachówki itp.
  • Wypadki przy obsłudze elektronarzędzi
  • Wypadki na żurawiach.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE