Wadliwy produkt

WADLIWY PRODUKT

Asortyment większości sklepów jest zbyt wielki, żeby nie zdarzały się w nim chociażby pojedyncze przypadki zakupu wadliwego produktu. Problem jest, więc rzeczywisty, a wada zakupionego produktu może stanowić nawet znaczne zagrożenie życia – zależnie od przeznaczenia.

Wadliwy produkt jest źródłem zagrożenia nie tylko dla osób bezpośrednio z nich korzystających, ale również dla jego najbliższego otoczenia np. rodziny. Na produkty często dostajemy gwarancje, ale tak naprawdę jest to tylko umowa, która mówi, że w wypadku zakupu wadliwego produktu zostanie on wymieniony. Jednak przez cały okres od zakupu do wymiany produkt wciąż stanowi realne zagrożenie. Jeżeli zauważycie Państwo jakiekolwiek wady zakupionej rzeczy, należy bezzwłocznie zgłosić się do BOKu bądź POSu i złożyć tam reklamację, obarczając odpowiedzialnością za produkt cały sklep.

Jeśli wada produktu przysporzyła Państwu uszczerbek na zdrowiu masz pełne prawo zażądać odszkodowania. Pamiętaj, że nawet niepozorny drobny uraz może mieć duży wpływ na nasze zdrowie, zwłaszcza w przyszłości.

Nasza kancelaria oferuje pomoc w ocenie sytuacji i podjęciu właściwych kroków, by zagwarantować maksymalną wypłatę odszkodowania.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE